Reference

Přidat referenciHTML Allowed : a p br i em strong q h1-h6
* PovinnéAdd a photo?
Jméno *Bc. Denisa Franc Müllerová DiS. 26.7.2017

V letošním roce jsme uspořádali příměstský tábor pro děti od 4 let na téma: Z pohádky do pohádky. Ke každé správné pohádce patří statní rytíři a šermíři. Hoši z COMPAGNIA DELLA MORTE pro nás připravili strhující představení. Ukázky soubojů, různé historické zbraně, zbroj apod. byly úžasným zpestřením našeho tábora. Děti nejen shlédli souboje udatných šermířů, jak to vlastně v boji chodí, ale mohly si i zkusit, jak se takový meč používá, vyzkoušet si zbroj, obtěžkat různé zbraně i štít. Také se dozvěděly, jak se zbroj čistí. Jako pedagog musím ocenit nejen schopnosti, dovednosti a zkušenosti šermířů, ale chtěla bych zde poděkovat za úžasný přístup k dětem, motivaci, srozumitelnost a názornost pro všechny věkové skupiny. Já jsem také neodolala a vše si na vlastní kůži vyzkoušela. Byl to úžasný zážitek nejen pro nás pedagogy a děti, ale i pro přizvané rodiče. Vše probíhalo naprosto v souladu s bezpečnostními pravidly, komunikace a plánování, například termínu apod. byla velmi příjemná a vstřícná. Ještě jednou Vám, Šermíři, děkuji a doufám, že se zase setkáme :o)

Mgr. Karolína Jiráková 10.10.2016

Přišel podzim, a tak se stále raději vracím ve vzpomínkách k teplým letním dnům. Léto, to pro mě znamená především vyvrcholení celoročních příprav na náš dvoutýdenní tábor. Každý rok se snažíme obohatit náš program o něco nového. Děti si žádají změnu a roky praxe nás dovedly k poznání, že lépe program zpestříme, pokud pozveme někoho „cizího“ – tedy někoho, koho děti neznají. Překvapení je tak pro ně o to intenzívnější. Vedoucí se dětem během tábora stanou spíše rodinou, proto přivedení k úžasu může být obtížné. Pokud se budete nalézat v podobné situaci, můžeme uskupení s hrdým názvem Compagnia della Morte vřele doporučit. Jde o skupinku sympatických mladých mužů, kteří mají s dětmi bohaté zkušenosti, ať již pedagogické či rodičovské. Z mého úhlu pohledu, tedy pozice hlavní vedoucí na dětském táboře, je právě schopnost těchto šermířů pracovat s dětským publikem zcela zásadní. Kromě skvělých bojových scén musím vyzvednout program, ve kterém si děti mohly vyzkoušet celou řadu aktivit spjatých s uměním šermu, a to vše za skvělé organizace a bezpečnostních opatření. Musím se přiznat, že program byl natolik lákavý, že jsem se ho sama po boku dětí zúčastnila a vše si zkusila na vlastní kůži. Velkým překvapením pro mě bylo, že tato aktivita plně pohltila a děti, které označujeme za „zlobiče“, tedy děti, které není vždy lehké motivovat k nějaké aktivitě. Milí šermíři, nashle a za rok na táboře!

  • Klicperovo divadlo