Nabízíme

Jsme skupina historického šermu, která se zaobírá scénickým šermem z období 16.-17. století. Naší snahou je co nejvěrněji zpracovat historický šerm s využitím akčních scén a komponovaných programů. Šermíři procházejí soustavným vzděláváním za pomoci profesionálních lektorů. Cílem je divákům přinést nezapomenutelný zážitek. Vystoupíme pro Vás:

  • na společenských akcích
  • městských slavnostech
  • oslavách
  • rautech
  • na divadelních prknech
  • ve filmu
  • ale i na akcích pro nejmenší